การเจริญในระยะตัวอ่อน

8

พบในสัตว์ที่มีช่องปากแบบดพรโทสโทเมีย โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1 กลุ่มที่มีตัวอ่อนแบบโทรโคฟอร์ ( Trochophore ) พบในไฟลัมแพลทิเฮลมินทิส แอเนลิดา มอลลัสกา

2 กลุ่มเอคไดโซซัว ( Ecdysozoa ) เป็นกลุ่มที่มีการลอกคราบในการเจริญเติบโต พบในไฟลัมนีมาโทดา และอาร์โทรโพดา ส่วนสัตว์กลุ่ม

ดิวเทอโรสโทเมีย จะมีตัวอ่อนแบบไดพลูรูลา ( Dipleurula larva ) เช่น ดาวทะเล

11

ภาพแสดง : การเจริญของตัวอ่อน Protostomes และ Deuterostomes
ที่มา: https://www.mun.ca/biology/scarr/Protostomes_vs_Deuterostomes.html
วันที่ 6/6/57

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s