การเปลี่ยนเเปลงของบลาสโทพอร์ (ฺBlastopore)

7

บลาสโทพอร์ เป็นช่องที่เกิดจากการม้วนตัวของชั้นเนื้อเอนโดเดิร์ม ซึ่งพบเฉพาะสัตว์ที่มีสมมาตรแบบด้านข้าง ซึ่งมี 2 แบบ คือ

  1. โพรโทสโทเมีย ( Protostomia ) เป็นพวกที่บลาสโทพอร์เปลี่ยนเป็นช่องปากโดยมีช่องปากเกิดก่อนช่องทวารหนัก ได้แก่ ไฟลัมแพลทิเฮลมินทิส แอเนลิดา มอลลัสกา นีมาโทดา อาร์โทรโพดา
  1. ดิวเทอโรสโทเมีย ( Deuterostomia ) เป็นพวกที่บลาสโทพอร์เปลี่ยนเป็นช่องทวารหนักโดยช่องปากเกิดภายหลังช่องทวารหนัก(ช่องทวารหนักเกิดก่อนช่องปาก) ได้แก่ ไฟลัมเอนไคโนเดอร์มาตา และคอร์ดาตา

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s