จำนวนชั้นของเนื้อเยื่อ (germ layer)

4

1. จำนวนของชั้นเนื้อ (germ layer)
เนื้อของสัตว์ แบ่งเป็น 2-3 ชั้น คือ
– เนื้อชั้นนอก  (ectoderm)
– เนื้อชั้นกลาง (mesoderm)
– เนื้อชั้นใน     (endoderm)
สัตว์ที่มีเนื้อเยื่อ 2 ชั้น คือ ไฟลัม ไนดาเรีย (มี ectoderm และ endoderm)
สัตว์ที่มีเนื้อเยื่อ 3 ชั้น คือ สัตว์ตั้งแต่ไฟลัมแพลทิเฮลมินทิส จนถึงไฟลัมคอร์ดาตา

หมายเหตุ สำหรับไฟลัมเพอริเฟอรานั้นแม้ว่าจะไม่มีเนื้อเยื่อ แต่ไม่ใช่ เนื้อเยื่อที่แท้จริง และม่ใช้เนื้อชั้น ectoderm และ endoderm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s