ช่องตัว (Coetom)

5

ช่องตัวของสัตว์ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

  • ไม่มีช่องตัว ( acoelom ) ได้แก่ สัตว์ในไฟลัมพอริเฟอรา ไนดาเรีย และแพลทิเฮลมินทิส
  • ช่องตัวเทียม ( Psuedocoelom ) ได้แก่ สัตว์ในไฟลัมนีมาโทดาเท่านั้น
  • ช่องตัวแท้ ( Eucoelom ) ได้แก่ สัตว์ในไฟลัมแอนีลิดา มอลลัสกา อาร์โทรโพดา เอนไคโนเดอร์มาตา และคอร์ดาตา

???????????????????????????????????????????????????????????

ภาพแสดง : เนื้อเยื่อ 3 ชั้นของสัตว์ และช่องแบบต่างๆ
ที่มา: http://www.vuvb.uniza.sk/Zoology/zoo_web/stavba/triploblastica_body.plan.01.jpg
วันที่ 6/6/57

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s