ปล้องลำตัว (Segmentation)

9

สัตว์ที่มีข้อปล้องลำตัว มี 3 ไฟลัม คือ ไฟลัม แอนิลิดา อาร์โทรโพดา และคอร์ดาตา ส่วนไฟลัมอื่น ๆ ได้แก่ พอริเฟอรา ไนดาเรีย แพลทิเฮลมินทิส นีมาโตดา มอลลัสกา และเอไคโนเดอร์มาตา ไม่มีปล้องลำตัว

11

ภาพแสดง : โครงสร้างของไส้เดือน
ที่มา: http://blog.etcpool.com/articles/environment/organic-agro/earthworm/
วันที่ 6/6/57

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s