ระบบทางเดินอาหาร (Digestive system)

10

– สัตว์ที่ไม่มีท่อทางเดินอาหาร ได้แก่ สัตว์จำพวกฟองน้ำในไฟลัมพอริเฟอรา พยาธิตังตืดในไฟลัมแพลทิเฮลมินทิส และหนอนหัวหนามในไฟลัมอะแคนโทเซฟาลา (Acanthocephala)

– สัตว์ที่มีท่อทางเดินอาหาร แบ่งเป็น 2 พวก คือ

  1. ท่อทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์ (incomplete digestive tract) ได้แก่ พวกที่มีปาก มีช่องกลางตัว เรียกช่อง แกสโตรวาสคิวลาร์ แต่ไม่มีทวารหนัก ได้แก่ สัตว์ในไฟลัมไนดาเรีย และแพลทิเฮลมินทิส (ยกเว้น พยาธิตัวตืด)
  2. ท่อทางเดินอาหารสมบูรณ์ (complete digestive tract) ได้แก่ พวกที่ปาก ลำไส้ และทวารหนักครบสมบูรณ์ ได้แก่ สัตว์ในไฟลัม นีมาโทดา แอนีลิดา มอลลัสกา อาร์โทรโพดา เอไคโนเดอร์มาตา และคอร์ดาตา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s