ระบบหมุนเวียนโลหิต (Circulatory system)

11

– สัตว์ที่ไม่มีระบบหมุนเวียนโลหิต ได้แก่ สัตว์ในไฟลัม พอริเฟอรา ไนดาเรีย แพลทิเฮลมินทิส และนีมาโทดา

– สัตว์ที่มีระบบหมุนเวียนโลหิต แบ่งเป็น 2 พวก คือ

  1. ระบบหมุนเวียนโลหิตวงจรเปิด (open circulatory system)เป็นระบบที่เลือดไม่ได้ไหลเวียนอยู่ภายในเส้นเลือดตลอด แต่ไหลผ่านช่องตัวที่เรียกว่า ฮีโมซีล (haemocoel) ทำให้เลือดและน้ำเหลืองปะปนกัน เรียก ฮีโมลิมพ์ (haemolymph) ได้แก่ สัตว์ในไฟลัมมอลลัสกา (ยกเว้น ปลาหมึก) อาร์โทรโพดา เอไคโนเดอร์มาตา และคอร์ดาตา (เฉพาะเพรียงหัวหอม และแอมฟิออกซัส)
  2. ระบบหมุนเวียนโลหิตวงจรเปิด (closed circulatory system) เป็นระบบที่เลือดไหลเวียนในเส้นเลือดตลอด ได้แก่ สัตว์ในไฟลัมแอนีลิดา และคอร์ดาตา (เฉพาะสัตว์มีกระดูกสันหลัง)

22

ภาพแสดง : เนื้อเยื่อ 3 ชั้นของสัตว์ และช่องแบบต่างๆ
ที่มา: http://leavingcertbiology.net/chapter-31-the-human-circulatory-system.html
วันที่ 6/6/57

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s