สมมาตรร่างกาย (Symmetry)

6 copy

สมมาตรร่างกาย แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ

  • ไม่มีสมมาตร ( asymmetry ) เป็นสมมาตรในลักษณะที่ไม่มีซีกใดของร่างกายเหมือนกันเลย เช่น ฟองน้ำบางชนิด
  • สมมาตรเหมือนกัน 2 ซีก หรือสมมาตรแบบด้านข้าง ( bilateral symmetry ) เป็นสมมาตรในลักษณะที่ร่างกายเหมือนกันเพียง 2 ซีก (ซ้ายและขวา) เช่น สัตว์ในไฟลัมแพลทิเฮลมินทิส นีมาโทดา แอนีลิดา มอลลัสกา อาร์โทรโพดา เอนไคโนเดอร์มาตา (เฉพาะระยะตัวอ่อน) และคอร์ดาตา
  • สมมาตรรัศมี ( radial symmetry ) เป็นสมมาตรในลักษณะที่ส่วนของร่างกายเหมือนกันมากกว่า 4 ซีก เช่น สัตว์ในไฟลัมพอริเฟอราบางชนิด ไนดาเรีย และเอนไคโนเดอร์มาตา(ระยะตัวเต็มวัย)
  • สมมาตรแบบกึ่งรัศมี ( biradial symmetry ) เป็นสมมาตรในลักษณะที่ส่วนของร่างกายเหมือนกัน 4 ซีก เช่น หวีวุ้น ( comb jelly ) ในไฟลัมทีโนฟอรา ( Phylum Ctenophora )

22

ภาพแสดง : แกนสมมาตรไฮดรา
ที่มา: http://www.myfirstbrain.com/thaidata/image.asp?ID=489171
วันที่ 6/6/57

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s