โครงสร้างพิเศษเฉพาะ

 13

  1. คอลลาร์ เซลล์ (collar cell) ในฟองน้ำ
  2. นีมาโตซิลต์ (nematocyst)ในพวกไนดาเรีย
  3. โนโตคอร์ด (notochord) ในพวกคอร์เดต เป็นต้น

11

ภาพแสดง : เนื้อเยื่อ 3 ชั้นของสัตว์ และช่องแบบต่างๆ
ที่มา: http://www.aacps.org/aacps/boe/INSTR/CURR/comed/es/webquest/miniquest/
AnimalKingdomPhyla/indexani.htm

วันที่ 6/6/57

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s