ซับไฟลัม เวอร์เตบราตา (Subphylum Vertebrata)

25

ซับไฟลัม เวอร์เตบราตา (Subphylum Vertebrata)

ลักษณะประจำซับไฟลัม

  1. มีกระดูกสันหลังเป็นโรงสร้างค้ำจุนภายใน (Endoskeleton) ซึ่งภายในบรรจุไขสันหลัง (Spinal cord) หรือเส้นประสาทใหญ่ ในระยะตัวเต็มวัยไม่มีโนโตคอร์ด ยกเว้นปลาปากกลมที่มีทั้งกระดูกสันหลังและโนโตคอร์ดตลอดชีวิต
  2. มีสมองแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ โดยมีกะโหลกศีรษะล้อมรอบป้องกันอันตราย ระบบประสาทตอนปลาย ส่วนสุดท้ายมีการเปลี่ยนแปลงขยายเข้าไปซ้อนอยู่ในสมอง รวมทั้งพวกหน่วยรับความรู้สึก โดยเฉพาะ หู จมูก และตา ทำให้มีความสามารถที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเร้าและสิ่งแวดล้อมมากกว่าสัตว์พวกอื่น ๆ ดังนั้นสัตว์มีกระดูกสันหลังจะมีการเจริญด้านหน้า (anterior) ของร่างกายโดยเฉพาะบริเวณศีรษะ เรียกว่า Cephalization
  3. ระบบเลือดเป็นระบบปิด (closed circulatory system) ฮีโมโกลบินอยู่ในเม็ดเลือดแดง
  4. มีรยางค์ 2 คู่ (ยกเว้นปลาปากกลมมีแค่คู่เดียว) แต่ละคู่ของรยางค์มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน สัตว์ซับไฟลัมนี้แบ่งเป็น 2 ซุปเปอร์คลาส และคลาสต่าง ๆ ดังนี้

 

Superclass Pisces (สัตว์จำพวกปลา) Class Cylostomata (Agnatha)  เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ไม่มีขากรรไกร

(สัตว์ที่มีระยางคู่ 2 คู่ หรือ 4 ขา)เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีขากรรไกร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s